top of page
Interior Design

Drapery - Finials - Endcaps

Athena 2" Endcap

5155

Ball & Collar 2" Endcap

5115

Block 1 1/2" Endcap

5214

Block 3/4" Endcap

5212

Cylinder 1" Endcap

5235

Dome 1 1/2" Endcap

5154

Half Ball & Disc 1 1/2" Endcap

5134

Half Ball & Disc 3" Endcap

5138

Prism 3/4" Endcap

5244

Round Straight 1 1/2" Endcap

5241

Round Straight 3/4" Endcap

5238

Square Disc 2" Endcap

5225

Square Straight 1" Endcap

5228

Ball & Collar 1 1/2" Endcap

5114

Ball & Collar 3" Endcap

5118

Block 1" Endcap

5213

Cap Insert 1 1/2"

5164

Cylinder 3/4" Endcap

5234

Half Ball & Disc 1" Endcap

5132

Half Ball & Disc 3/4" Endcap

5131

Ring Stopper for 1/2" Rod

5170

Round Straight 1" Endcap

5240

Square Disc 1 1/2" Endcap

5224

Square Disc 3/4" Endcap

5221

Square Straight 2" Endcap

5230

Ball & Collar 1" Endcap

5112

Ball & Collar 3/4" Endcap

5111

Block 2" Endcap

5215

Cap Insert 3/4"

5161

Disc 1 1/2" Endcap

5143

Disc 3/4" Endcap

5141

Dome 3/4" Endcap

5151

Half Ball & Disc 2" Endcap

5135

Prism 1" Endcap

5245

Ring Stopper for 3/4" Rod

5171

Round Straight 2" Endcap

5242

Square Disc 1" Endcap

5222

Square Straight 1 1/2" Endcap

5229

Square Straight 3/4" Endcap

5227

bottom of page